Fecik za szt. 13,40 – SET 10szt.

134,00 

Środek na tłusty i uparty brud. Odtłuszczacz i odplamiacz.

Przy zakupie tego zestawu OSZCZĘDZASZ 27 PLN
(1,50 PLN taniej na każdej szt. i transport GRATIS)

Do czyszczenia m.in. mebli kuchennych, zlewów, kuchenek, okapów, płytek, łazienek, plastiku (np. ramy okienne) oraz do odplamiania tkanin.

Bardzo skuteczny środek o zapachu pomarańczy. Nadaje się do większości powierzchni.

Doskonale sprawdza się w kuchni, łazience, biurze, ogrodzie i nawet w warsztacie.

Dogłębnie usuwa także najtrudniejszy brud i uporczywe plamy z tkanin.

Sposób użycia: Zanieczyszczone miejsce spryskać i przetrzeć wilgotną szmatką.

W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń, pozostawić środek na czyszczonej powierzchni przez kilka minut. Elementy grilli oraz inne przypalone elementy można namaczać wraz z dodatkiem środka (na 1l wody 100 ml środka).

Przed zastosowaniem na tkaniny, zaleca się przeprowadzenie próby w niewidocznym miejscu. Spryskać plamę, odczekać kilak minut i prać ja zwykle.

UWAGA! H315 – Działa drażniąco na skórę. H319 -Działa drażniąco na oczy. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Zawiera terpeny pomarańczowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Po zastosowaniu na elementy mające kontakt z żywnością należy dokładnie zmyć wodą pozostałości środka. Nie stosować na nielakierowane drewno i plastiki typu pleksa.

Zawiera (zgodnie z Rozp. 648/2004/WE): fosforany (<5%), amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe związki powierzchniowo czynne (<5%). ADS na bestset.pl

Dystrybutor:

„Bestset”
Jutrzenki 3/6
40-759 Katowice
e-mail: bestset@bestset.pl

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji