Kamik za szt. 8,50 – BESTSET 30szt.

255,00 

Płyn do czyszczenia urządzeń sanitarnych i armatury łazienkowej

Przy zakupie tego zestawu OSZCZĘDZASZ 102,00PLN
(3,00 PLN taniej na każdej szt. i transport GRATIS)

Silny środek do usuwania osadów z kamienia wapiennego, śladów rdzy , osadów z mydła, zacieków z twardej wody oraz innych uporczywych zabrudzeń. Przywraca połysk, łatwo się spłukuje, nie rysuje czyszczonych powierzchni. Nie pozostawia smug i zacieków.

Sposób użycia: Spryskać czyszczoną powierzchnię i odczekać kilka minut. Czyścić szmatką lub gąbką, następnie spłukać wodą.

Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów (np. marmur, emalia). W przypadku wątpliwości wypróbować środek w niewidocznym miejscu.

UWAGA! H315 – Działa drażniąco na skórę. H319 -Działa drażniąco na oczy. P102 – Chronić przed dziećmi. P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Zawiera limonen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera (zgodnie z Rozp. 648/2004/WE): niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%).
LIMONENE. ADS na bestset.pl

Dystrybutor:

„Bestset”
Jutrzenki 3/6
40-759 Katowice
e-mail: bestset@bestset.pl

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji