Octek za szt. 13,40 – SET 10szt.

134,00 

Wielozadaniowy płyn czyszcząco-myjący

Przy zakupie tego zestawu OSZCZĘDZASZ 27 PLN
(1,50 PLN taniej na każdej szt. i transport GRATIS)

 

Płyn do mycia i do czyszczenia różnych powierzchni m.in. w łazience i kuchni.

Wiąże przykre zapachy i niweluje powstawanie smug. Doskonale usuwa zabrudzenia z fug, osady z kamienia, rdzę oraz inne bieżące zabrudzenia takie jak kurz, osady z mydła, tłuste ślady.

Wyprodukowany na bazie surowców pochodzenia naturalnego.

Sposób użycia: Trwałe i trudne do usunięcia zanieczyszczenia: stosować bez rozcieńczania.

Rozpylać preparat na czyszczoną powierzchnię, przecierać szmatką lub białym ręcznikiem papierowym. Do bieżącego sprzątania: można rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:5 max 1:10 w zależności od stopnia zabrudzenia.

UWAGA: H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego oczy: skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować na materiały wrażliwe na kwasy, takie jak marmur.

Zawiera (zgodnie z Rozp. 648/2004/WE): niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%).
Środki powierzchniowo czynne stosowane w produkcie podlegają całkowitej biodegradacji. ADS na bestset.pl

Dystrybutor:

„Bestset”
Jutrzenki 3/6
40-759 Katowice
e-mail: bestset@bestset.pl

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji